ஓரே தட்டில் 10 பேருக்கு உணவு.. புதுமை படைக்கும் மன்டி பிரியாணி..!

Video Description

ஓரே தட்டில் 10 பேருக்கு உணவு.. புதுமை படைக்கும் மன்டி பிரியாணி..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.