ஆயில் புல்லிங் செய்துபாருங்க வெள்ளாவியில் வெளுத்தது போல் ஆவிங்க

Video Description

ஆயில் புல்லிங் செய்துபாருங்க வெள்ளாவியில் வெளுத்தது போல் ஆவிங்க

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.