ಆಫೀಸ್ ಗಾಗಿ ಫಂಕಿ ಫ್ರೈಡೆ ಲುಕ್.!

Video Description

ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಕಿ ಗೆಟಪ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಔಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿಬನ್ನಿ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.