இனி பெட்ரோல், டிசலுக்கு வேலையில்லை.. பாவம் அம்பானி..!

Video Description

இனி பெட்ரோல், டிசலுக்கு வேலையில்லை.. பாவம் அம்பானி..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.