என்ஜிகே படம் எப்படி இருக்கு? #NGK

Video Description

என்ஜிகே படம் எப்படி இருக்கு? #NGK

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.