நேபாள மக்கள் தொப்பை வராமல் இருக்க இதை தான் சாப்பிடுறாங்க..!

Video Description

நேபாள மக்கள் தொப்பை வராமல் இருக்க இதை தான் சாப்பிடுறாங்க.. தெரியுமா?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.