ವಿಶ್ವ ಸಂಗೀತ ದಿನದಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾಡು.

Vidya Prakash

Vidya Prakash

Video Description

ವಿಶ್ವ ಸಂಗೀತ ದಿನದಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾಮನ್ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಟಿವಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Hi Folks! I am a music expert and welcome to my show JamToast

View Details
  Download Spark.Live App

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.