ಬಹೂಪಯೋಗಿ ಅರಶಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು..?

Video Description

ಅರಶಿಣ ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದು..! ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಔಷಧ.. ಆಂಟೀ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಗುಣಗಳ ಅರಶಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ಕೊಟ್ಟ ಬಳುವಳಿ..

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.