ಟಾಲ್ಕಂ ಪೌಡರ್ ನ ಬಹು ಬಳಕೆಗಳು ಗೊತ್ತಾ..?

Video Description

ಟಾಲ್ಕಂ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಬಳಸ ಬಹುದು..! ಟಾಲ್ಕಂ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಬರಿ ಸುವಾಸನೆ ಬರಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದಲ್ಲ. ಟಾಲ್ಕಂ ಪೌಡರ್‌ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು ಟಾಲ್ಕಂ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಟಾಲ್ಕಂ ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಚಿ ಇದರಿಂದ ಮೇಕಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಮೇಕಪ್ ಬೇಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ಕಂ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಜಿಡ್ಡಿನ ಮುಖವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇದೇ ಟಾಲ್ಕಂ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಂತರ ಚರ್ಮ ಕೆಂಪಗಾದಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ಕಂ ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಚಿ. ಟಾಲ್ಕಂ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಶ್ಯಾಂಪೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಕೂದಲು ಆಯ್ಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಲ್ಕಂ ಪೌಡರ್ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಇದು ತೈಲವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಕೂದಲು ಶುಷ್ಕವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟಾಲ್ಕಂ ಪೌಡರ್ ಬೆವರಿನ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟಾಲ್ಕಂ ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಣ್ಣು ಉರಿ ಉಂಟಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಗಾಗಬಹುದು.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.