ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಬಲ ಹೇಗಿರಬೇಕು..?

Shyam Prakash Sharma

Shyam Prakash Sharma

None

Video Description

ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಬಲ ಹೇಗಿರಬೇಕು..?

ನಾನು ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶರ್ಮ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೇನು ಕೆಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಂತೆ-ಕಂತೆಗಳಲ್ಲ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ.. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತೆನೆ.

View Details
  Download Spark.Live App

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.