உலகில் அதிக விஷ தன்மை கொண்ட மீன் இது தான்.!

Video Description

கொடிய விஷத்தன்மை கொண்ட கடல் மீன் மீன்கள் என்றாலே நம் மனதில் தோன்றுவது அதை சமைத்து உண்பதா அல்லது வருப்பதா என்று தான் ஆனால் கடலுக்கு அடியில் ஏராளமான மீன்கள் உள்ளது அதில் மிகக் கொடிய விஷத்தன்மை கொண்ட மீன்களும் உள்ளது. ஆமாம், விஷத்தன்மை என்றால் நம் மனதில் தோன்றுவது பாம்புதான் அதனால் மீன்களும் இதில் இணைந்துள்ளது. மீன்கள் தன் தற்காப்புக்காக இயற்கை மூலமாக தரப்பட்ட ஒரு சக்திதான், இந்த விஷத் தன்மை கொண்ட மீன்கள் எங்கு இருக்கும் என்றால் பெரிதாக இந்திய பெருங்கடலில் அதிகமாக காணப்படும் இந்த மீன்கள் பல கடல்களிலும் வாழ்ததற்கான ஆதாரங்கள் உள்ளது. இதனால் மீன் பிடிக்க செல்லும் மற்றும் ஆழ்கடலில் சாகசம் செய்ய விரும்பும் மக்களை இந்த மீன் கொள்கிறது ஆனால் இது ஒரு விபத்தாக நடக்கிறது இதற்கான காரணம் என்னவென்றால் இந்த மீனின் பெயர் “கல் மீன்” இது பார்ப்பதற்கு கல் போன்றே இருக்கும் இதை கல் என்று நினைத்து தொட்டாலோ அல்லது மிதித்தாலோ அதன் மேற்பகுதியில் உள்ள 13 விதமான விஷத்தன்மை கொண்ட அதன் முட்கள் நம் காலில் குத்தினால் உடனடியாக நமக்குள் விஷம் ஏறுகிறது இதனால் நாம் மரணத்திற்கு செல்லும் அளவிற்கு நம் உடலில் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது இது பெரும்பாலும் ஆழ்கடலில் இருப்பதினால் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் சாகச விரும்பிகளுக்கு இது ஆபத்தாக விளங்குகிறது இப்பொழுது இதைப் பற்றி தெரிந்து இருப்பதினால் முன்னெச்சரிக்கையா பல பேர் ஆழ்கடல் பகுதிக்கு சென்று வருகின்றனர். ஆழ்கடல் / உயிர்க்கொல்லி மீன் / இந்தியன் பெருங்கடல் / விஷத்தன்மை / பதிமூன்று முட்கள் / அபாயகரமான மீன் / கல்மீன்

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.