மனிதர்களுக்கே வேலை இல்ல ஆனா இந்த உணவகத்தில் குரங்கிற்கு வேலை!

Video Description

உணவகத்தில் வேலை செய்யும் அதிசயக் குரங்குகள் ஆச்சரியங்கள் மற்றும் அதிசயங்களை ஏராளமாக கொண்டிருக்கும் நாடுகளில் சைனா மற்றும் ஜப்பான் அவ்வப்போது தன் திறமைகளை வெளிக் கொண்டே இருக்கிறது இந்த வகையில் ஜப்பானில் அமைந்திருக்கும் ஒரு உணவகத்தில் ஒரு புது விதமான உணவு பரிமாறியை வேலைக்கு வைத்துள்ளார்கள் அவர்கள் யாரென்றால் நம் வனவிலங்கில் மற்றும் வனத்துறையில் மட்டும் காணப்படும் குரங்குகள் தான். இங்கு குரங்குகளை வைத்து ஒரு உணவகத்தை நடத்தி வருகிறார்கள் இந்த உணவகத்தில் குரங்குகள் தான் முழு நேரமாக வேலை செய்து வருகிறது. ஆனால் சமைப்பது மனிதர்கள்தான் சமைப்பதை விற்பதற்காக இந்த குரங்குகள் உபயோகப்படுத்துகிறார்கள் பெரும்பாலான உணவகத்தில் வேலை ஆட்கள் மனிதர்களும் அல்லது இயந்திரங்கள் இருக்கும் ஆனால் ஜப்பானில் அமைந்திருக்கும் இந்த உணவகத்தில் குரங்குகள் பணிபுரிகிறார்கள் இவர்கள் மிகவும் ஒழுக்கமாகவும் அடுத்தவர்க்கு சொல்லைக் கேட்டு நடந்து கொள்ளும் வகையில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு உணவுகளை பரிமாறுவதற்கான வழிகளை கற்பித்து உள்ளார்கள். இவர்கள் உணவு பரிமாறுவது மட்டுமல்லாமல் வரும் வாடிக்கையாளர்கள் ஏதேனும் உணவுகளைக் கொடுத்தால் அவர்கள் அருகில் அமர்ந்து அல்லது தலை மேல் அமர்ந்து அவர்களின் சொல்லைக் கேட்க்கிறது இந்த வகையான புதுவிதமான உணவகத்திற்கு உலகம் முழுவதிலிருந்தும் வாடிக்கையாளர் வருகிறார்கள். மனிதர்கள் உழைத்து உண்பதற்கு சிரமப்படும் இக்காலத்தில், குரங்குகள் உழைத்து உண்பதற்கான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. குரங்குகள் / உணவகங்கள் / பரிமாறுதல் / உதவியாளர்கள் / ஜப்பான்

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.