ಸಮ್ಮರ್‌ ಸೀಸನ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಗೆ ಪುದೀನಾ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್..!

Video Description

ಸಮ್ಮರ್‌ ಸೀಸನ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಗೆ ಪುದೀನಾ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.