ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ..?

Suhasini Ram

Suhasini Ram

Video Description

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ..?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.