நிறுவனத்தின் தலைமை பதவியை கைவிட்டு இமயமலைக்கு சென்று மனிதர்..!

Video Description

நிறுவனத்தின் தலைமை பதவியை கைவிட்டு இமயமலைக்கு சென்று மனிதர்..! என்ன காரணம்?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.