உடலில் குறைந்த அளவு கொழுப்பு உள்ள மனிதன் இவர் தான்..!

Video Description

ஹெல்முட் ஸ்ட்ரெப்லுக்கு உலகம் முழுவதும் உடற்பயிற்சி துறையில் நாம் இதுவரை கண்டிராத மிகவும் வரையறுக்கப்பட்ட உடல்கள் ஒன்று இருப்பதை நன்கு அறிவர். இவரது குறைந்த உடல் கொழுப்பு சதவீதம் பலவருட உழைப்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்புடன் எதையும் அடைய முடியும் என்பதற்கு ஒரு உண்மையான சான்றாகும். இவர் 20 ஆண்டுகளாக மாதிரியாகவும் போட்டியிட்டவர் ஆகவும் இருக்கிறார் மேலும் ஊக்கம் அளிக்கும் உரைகளை வழங்குவதில் நன்கு அறிந்தவர் இது மற்றவர்களின் சிறப்பை அடைய ஊக்குவிக்கிறது. உண்மையிலேயே உறுதியான முடிவை எடுப்பதே இறுதி சக்தியாகும். ஹெல்மெட்டின் உணவில் மெலிந்த புரதங்கள் மற்றும் இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு பழுப்பு அரிசி ஆகியவையை . இதன் மூலம் மனதில் உறுதி இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம் என்பது தெள்ளத் தெளிவாக தெரிகிறது.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.