ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಸೆಮಿ-ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಚೇರಿ ಉಡುಪುಗಳು.!

Video Description

ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಈ ಸೆಮಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ‌ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.