தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் காணவேண்டிய சிறந்த சுற்றுலா தளங்கள்..!

Video Description

அழகிய கோவா அங்கு பார்க்க வேண்டிய சில இடங்கள் கோவா என்ற உடனே அனைவர் மனதில் முதலில் தோன்றுவது திருமணத்திற்கு முன்பு நண்பர்களுடன் ஒன்று சேர்ந்து குடித்து கும்மாளம் அடித்து கொண்டாடப்படும் இடம் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் கோவாவில் நாம் சுற்றி பார்க்கும் இடங்கள் அதிகமாக உள்ளது அதில் ஒரு சில இடங்கள் இதோ. முதலில் “பாகா பீச்” யாராக இருந்தாலும் கோவாவிற்கு முதன் முதலில் செல்லும் இடம் இதுவாகத்தான் இருக்கும் இது மிக அழகாகவும் உணவகங்கள் வரிசையாக இருக்கும் இந்த அழகான கடற்கரையில் கோவாவின் கலாச்சாரத்தை காணலாம் பெரிய தீவு இதுவும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம் இங்கு கியூபா டைவிங் செய்யலாம் மற்றும் சிறு விளையாட்டு ஏற்பாடுகளும் இங்கு இருக்கிறது. அடுத்தது தூர ஓட்டர் பால்ஸ் இது மிகவும் அழகாக ஒரு நீர் வீழ்ச்சி ஆகும் இந்த இடத்திற்கு சென்றால் நிச்சயமாக செல்லுங்கள் இதைத்தவிர்த்து, சிவா இடம் மற்றும் அர்ஜுனா கடற்கரை, முள்ளம் உயிரியல் பூங்கா, வவ்வால்களின் தீவு, பல கோட்டைகளும் இங்கு இருக்கிறது. இந்த இடத்தில் எங்கு சென்றாலும் அங்கு நீங்கள் சுற்றி பார்ப்பதற்கான இடங்களும் அங்கங்கே தெருவோர கடைகள் இருக்கும். இரவு நேரங்களில் எல்லா இடத்திலும் ஒரே கொண்டாட்டமாகவே இருக்கும் அதனால் அடுத்த இலக்கு கோவாவை வையுங்கள் மனநிம்மதியும், அழுத்தத்தை போக்கி புதிய ஒரு நபராக திரும்பலாம். சுற்றுலாதளம் / கோவா நீர்வீழ்ச்சி / கடற்கரை / கொண்டாட்டங்கள்

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.