இந்தியாவில் உள்ள முக்கியமான காதல் சின்னங்கள்..!

Video Description

அழியாத காதலுக்கு அழிவில்லா சின்னங்கள் காதல் என்றவுடன் அனைவருக்கும் முதலில் தோன்றுவது தியாகம்தான் காதலில் தியாகம் இருந்தால் மட்டுமே அது உண்மையான காதலாக இருக்க முடியும் ஒருவர் மேல் ஒருவர் வைக்கும் அன்பு எந்த அளவுக்கு உண்மையோ அந்த அளவுக்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் விட்டுக் கொடுத்து வாழ்வதே உண்மையான காதல் ஆகும் அத்தகைய காதல் வாழ்க்கைக்கு ஆதாரமாக இருந்தாலும் அந்த காதலியை அல்லது காதலனை இறந்த பின் அவர்களது வாழ்க்கை எப்படி அமைகிறதோ அதைப் பொருத்தே அவர்களின் உண்மையான காதல் தெரிகிறது இந்த வகைகளில் காதலுக்கு பெயர் போன இந்தியாவில் இருக்கும் காதல் சின்னங்களை பார்ப்போம். இந்தியா முழுவதும் தெரிந்திருக்கும் காதலர்கள் தான் இவர்கள் ஷாஜகான் மும்தாஜ் இவர்களின் காதல் சின்னமாக ஷாஜகான் மும்தாஜ் நினைவாக “தாஜ்மகால்” கட்டினார். அதுதான் இன்றும் உலகம் முழுக்க ஒரு சிறந்த காதல் சின்னமாக இருக்கின்றது. இரண்டாவது சித்தூர் கோட்டை பத்மினிக்காக, ராஜா ரத்தன் சிங் கட்டியது இந்த கோட்டை. இது ஒரு நினைவுச்சின்னம் காதலுக்காக இன்றளவும் அனைவர் மனதிலும் இருக்கின்றார்கள் “ஷனிவெர்வாட” கடைசியாக மஸ்தானி காக பாஜிராவ் கட்டிய நினைவுச்சின்னம் “ஜான்” இவர் வேறு மதத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் இவர்களின் காதல் அவர்களை மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் நாட்டை ஒன்றிணைத்தது. இவர் மனைவி மேல் வைத்த அளவுக்கு அதிகமான காதலினால் இந்த நினைவுச் சின்னத்தை கட்டினார். ஷாஜகான் / மும்தாஜ் / பாஜிராவ் / மஸ்தானி / காதல் சின்னம் / ரத்தன் சிங் / பத்மினி / தாஜ்மஹால்

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.