உப்பு கொண்டு இப்படி செய்தால் எதிர்மறை சக்தியை போக்கும்!!

Video Description

உப்பு கொண்டு இப்படி செய்தால் எதிர்மறை சக்தியை போக்கும்!!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.