நீங்கள் வருமான வரி செலுத்துபவரா, இதை தவற விடாதீர்கள்.

Auditsearch. Co

Auditsearch. Co

வருமான வரி மற்றும் ஜிஎஸ்டி நிபுணர்

Video Description

நீங்கள் வருமான வரி செலுத்துபவரா, இதை தவற விடாதீர்கள்.

Auditsearch. Co

வருமான வரி மற்றும் ஜிஎஸ்டி நிபுணர்

சுந்தர் அவர்கள் வருமான வரி மற்றும் ஜிஎஸ்டி, அறக்கட்டளை உருவாக்கம், இலாப நோக்கற்ற சமூக அமைப்பு, எச்யூஎஃப் உருவாக்கம், அனைத்து வகையான சட்ட செயல்களின் வரைவு மற்றும் ஆய்வு மற்றும் பல்வேறு தீர்ப்பாயங்களுடன் மேல்முறையீட்டு வழக்குகளில் தணிக்கை நிபுணராக இருக்கிறார். வர்த்தக முத்திரை பதிவையும் கையாள்வதோடு ஜிஎஸ்டி செயல்முறை, வருமான வரி விதிகள், செயல்முறை மற்றும் தாக்கல் மற்றும் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் தொழில் வல்லுநர்களுக்கு டேலி மென்பொருள் ஆகியவற்றில் பயிற்சி அளிக்கிறார்.

இவர் ஈரோடில் ஊக்கமளிக்கும் பேச்சாளராக நன்கு அறியப்பட்டவர், மேலும் காவல்துறை உட்பட பல்வேறு அரசாங்க அமைப்புகளுடன் அமர்வுகளை வழங்க தொடர்ந்து அழைக்கப்படுகிறார்.

View Details
  Download Spark.Live App

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.