1 லட்சம் பேரை வீட்டுக்கு அனுப்பிய IBM, காரணம் என்ன தெரியுமா?

Video Description

1 லட்சம் பேரை வீட்டுக்கு அனுப்பிய IBM, காரணம் என்ன தெரியுமா?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.