நான் சொல்றத பண்ணுங்க சொந்த விடு கண்டிப்பா வாங்கலாம்.!

Video Description

நான் சொல்றத பண்ணுங்க சொந்த விடு கண்டிப்பா வாங்கலாம்.!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.