மனித உடம்பே ஒரு கோவில்.. திருமூலரின் அற்புத விளக்கம்..!

Video Description

கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியம் என்பது பழமொழி என்பதை விட ஒரு வாழ்வியல் தத்துவமாய் கருதிட வேண்டும். ஆலய வழிபாட்டுக்கு செல்ல இயலாதவர்கள் கூட தூரத்தே இருந்து கோபுரத்தை வணங்கிச் செல்வதை இன்றைக்கும் காண முடியும். பொதுவாக மஹா கோபுரம் எனப்படும் ராஜ கோபுரமே கோவில்களில் காணப்படும். புரங்களின் தோற்றம், அமைப்பு முதலியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு பல பெயர்களால் அவை அழைக்கப்படுகின்றன. இப்படி கோவிலின் ஒவ்வொரு பகுதியும் மனித உடலின் ஒரு அங்கம் என திருமூலர் திருமந்திரத்தில் வரும் பாடல் ஒன்றின் மூலம் விளக்குகிறது. அதாவது பாதங்கள் - முன்கோபுரம் முழங்கால் - ஆஸ்தான மண்டபம் துடை - நிருத்த மண்டபம் தொப்புள் - பலி பீடம் மார்பு - மகாமண்டபம் கழுத்து - அர்த்த மண்டபம் சிரம் - கர்ப்பகிரகம் வலது செவி - தஷிணா மூர்த்தி இடது செவி - சண்டேஸ்வரர் வாய் - ஸ்நபன மண்டப வாசல் மூக்கு - ஸ்நபன மண்டபம் புருவ மத்தி - லிங்கம் தலை உச்சி - விமானம்.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.