வாஸ்து பகவான் எப்படி உருவானது எப்படி..? உண்மையை விளக்கும் புராணக்

Video Description

வாஸ்து பகவான் உருவான கதை இந்த பிரபஞ்சத்தில் நீர், நிலம், ஆகாயம், நெருப்பு, காற்று போன்ற பஞ்ச பூதங்களால் தான் இயங்கி வருகின்றன. ஒருவர் வீடு கட்டுவதற்கு ஒரு இடத்தை தேர்வு செய்யும் போது அந்த இடத்தில் பஞ்சபூதங்களின் ஆளுமை எப்படி அமைந்துள்ளது இந்த அமைப்பானது இடத்தின் வளர்ச்சி உண்டாக்குமா என்பதை எல்லாம் கணித்துக் கூறுவதே வாஸ்து சாஸ்திரம். அப்படிப்பட்ட வாஸ்து சாஸ்திரம் அமைந்தால்தான் நம் இல்லத்தில் சந்தோஷமும், அதிர்ஷ்டமும் கூடும் என்று கூறுவார்கள். அதை சரியாக பயன்படுத்தாவிட்டால் நமக்கு பல கஷ்டங்கள் ஏற்படும் இதையெல்லாம் எப்படி நடக்கிறது ஏன் நடக்கிறது இவையெல்லாம் எப்படி உருவாகியது அந்த கதையை பார்ப்போம். சிவபெருமானுக்கும், அசுரனுக்கும் இடையில் நடந்த போரில் அசுரன் நெற்றியில் ஒரு வேர்வை துளி வந்தது அந்த வியர்வைத் துளியிலிருந்து ஒரு பூதம் வந்தது அந்த பூதம் பசியினால் கிடைத்தவை எல்லாவற்றையும் உண்டது ஆனாலும் அதற்கு பசி அடங்கவில்லை இதனால் பூதம் சிவபெருமானிடம் கும்பிட்டு வேண்டினான் எனக்கு பசி தீரும் வரம் தாருங்கள் என்றது, அதற்கு சிவபெருமாள் எதுவேண்டுமானாலும் சாப்பிட வரம் தந்தார். இந்த வாரத்தினால் இந்த உலகத்திற்கே தீங்கு விளைவிக்கக் கூடும் என்ற அச்சத்தை தேவர்கள் அனைவரும் பிரம்மனிடம் முறையிட்டனர் அப்போது பிரம்மன் யாரெல்லாம் பூமியில் வீடு கட்டுகிறார்கள் அவர்கள் படைக்கும் உணவை மட்டும் தான் இந்த பூதம் உன்ன வேண்டும் யாரேனும் சாஸ்திரப்படி வீடு கட்டவில்லை என்றால் அவர்களை வாட்டி எடுப்பதற்கு அவருக்கு உரிமை உண்டு இதனால்தான் அனைவரும் வாஸ்து விற்கு பயந்து வாஸ்து சாஸ்திரப்படி வீடுகளை கட்டி வருகின்றனர். சாப்பிட வரம் தந்தார் / சிவபெருமாள் / வாஸ்து பகவான் / பிரம்மன்

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.