பாதாம் மாஸ்க் கொண்டு முகத்தை ஜொலிக்க வைப்பது எப்படி?

Video Description

பாதாம் மாஸ்க் கொண்டு முகத்தை ஜொலிக்க வைப்பது எப்படி?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.