சளியை அடியோடு விரட்டும் தூதுவளை துவையல் செய்வது எப்படி?

Video Description

சளியை அடியோடு விரட்டும் தூதுவளை துவையல் செய்வது எப்படி?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.