வெறும் 5 நாட்களில் உடலில் ஏற்படும் மருவை அகற்றும் செடி!!

Video Description

மரு உருவாவதற்கு முக்கிய காரணம் பாபிலோமா வைரஸின் தொற்றுதான். சருமத்தில் கூடுதலான திசுக்கள் வளர்வதனால், மரு உருண்டாகும். அதிகப்படியான வியர்வை, சரியாக சுத்தப்படுத்தாத சருமத்தில் அழுக்குகள் வெளியேறாமல் தங்கி திசுக்கள் வளரும், இதை எப்படி குணமாக்கலாம்னு ஒரு எளிய வைத்தியம் பாக்கலாம். இதனை சுலபமாக உடலில் இருந்து அகற்றலாம். அதற்கு அம்மான் பச்சரிசி செடி தேவை... அம்மான் பச்சரிசியின் இலையினை ஒடித்தால், பால் தோன்றும். இதனை மரு மீது பூசவும். மேலும், சில இலைகளை ஒடித்து மரு முழுதும் பூசனும் இது போல் தினமும் பூசி வர, நான்கு ஐந்து தினங்களில் மரு உதிர்ந்து விடும். அதோ போல், ஆளி விதையை அரைத்து, மருவில் பூசினால் மரு போய் விடும்.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.