ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪೆನ್ ಇಂಕ್ ತಾಗಿದೆಯೇ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉಪಾಯ..!

Video Description

ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪೆನ್ ಇಂಕ್ ತಾಗಿದೆಯೇ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉಪಾಯ..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.