வாஸ்து படி வீட்டிற்கு எத்தனை வாசல் இருக்க வேண்டும்?

Video Description

வாஸ்துப்படி வீட்டுக்கு எத்தனை வாசல்கள் இருக்க வேண்டும்? ஒரு வீட்டிற்கு முன்புற வாயில் பின்புற வாயில் என 2 வாசல்கள் இருக்கலாம். காற்று வந்து செல்வதற்கு 2 வாசல்களும் உதவுவதால் இதுபோன்ற அமைப்புடைய வீடுகள் வளமையாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும். ஒரு சிலர் மூன்று வாசல் வைத்து வீடு அமைப்பார்கள் இதில் ஒவ்வொரு வாசலும் எந்த திசையில் உள்ளது என்பதை அறிய வேண்டும் முடிந்த வரை கிழக்கு மேற்கு வடக்கு திசையில் அமைப்பது நல்லது பகுதியில் வாசல் இல்லாமல் இருப்பது மிகவும் சிறப்பு அப்படி இருந்தால் வாஸ்து பார்த்து அதை அடைக்கலாம். தென்கிழக்கு தென்மேற்கில் வாசல் அமைக்கக் கூடாது ஒரு சில வீடுகளில் 100% இளமையும் அவ்வளவு பாதிப்பு ஏற்படாது. கிழக்கு வடக்கு வடகிழக்கு போன்ற திசைகளை நோக்கி வீட்டின் தலைவாசல் இருந்தால் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைக் கொடுக்கும். வீட்டின் நுழைவாயிலில் கனவானது வீட்டினுள் இருக்கும் மற்ற கதவுகளை விட மிகப் பெரிதாக இருக்க வேண்டும். நுழைவாயில் கதவுக்கு இணையாக ஒரே வரிசையில் மூன்று கதவுகளை வைப்பதை கண்டிப்பாக தவிர்க்கவும் ஏனென்றால் வாஸ்து சாஸ்திரப்படி மிகப்பெரிய குறைபாடு உள்ள அம்சமாகும் இது வீட்டில் இருக்கும் மகிழ்ச்சியை பாதிக்கும். நுழைவாயில் கதவு மர கனவாக இருப்பது மிகவும் சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது தெற்கு திசையில் இருக்கும் கனவானது மரம் மற்றும் உலக இரண்டும் சேர்ந்த கலவையாக இருக்கலாம். மேற்கு திசையில் உலோக வேலைப்பாடுகளுடன் இருக்கக்கூடிய தடவை பயன்படுத்தலாம். வடக்கு திசையில் அதிக அளவில் வெள்ளை நிறத்திலான வண்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய கதவுகளை பயன்படுத்த வேண்டும் கிழக்கு திசைகளில் மரத்தினால் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் குறைந்த அளவிலான உலோகங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு இருக்கலாம். வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி வீடு கட்டினால் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். அந்த வீட்டில் நாம் மேலே கூறிய வண்ணம் அமைத்தோம் என்றால் மிகவும் நிம்மதியான அமைதியான வாழ்க்கையை அந்த வீட்டில் நாம் சந்தோஷமாக வாழலாம்.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.