எண்ணெய் சருமத்தை எப்படி பராமரிப்பது?

Video Description

எண்ணெய் சருமத்தினால் என்ன மாதிரியான பிரச்சனை உண்டாகிறது என்பதை அறிந்து அதற்கு தகுந்த சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்ள வெண்டும்.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.