ஷோல்டர் டிப் சரியாகச் செய்வது எப்படி..?

Video Description

ஷோல்டர் டிப் சரியாகச் செய்வது எப்படி

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.