சேலைகள் எப்படி நெசவு செய்ய படுகிறது என்று தெரியுமா?

Video Description

மேற்கு வங்காளத்தின் காஞ்சிபுரம் நெசவு என்றவுடன் நம் நினைவுக்கு வருவது காஞ்சிபுரம் தான் அங்கு வண்ண வண்ணமாக பல புடவைகள் ஆடைகளை நெசவு செய்து வருகிறார்கள் இதேபோன்று மேற்கு வங்காளத்தில் பாரம்பரியமிக்க பழமைவாய்ந்த மக்கள் இன்னும் நெசவுத் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் ஆனால் இதில் அவர்கள் காணும் லாபமும் பல கோடி. மேற்கு வங்காளத்தின் “நடியா டிஸ்ட்ரிக்ட்” அமைந்திருப்பதுதான் “சாந்திபுர்” இந்த ஊரின் நூற்றுக்கு அறுபது சதவீத மக்கள் நெசவு தொழிலில்தான் இருக்கிறார்களாம். அதற்கான காரணம் இவர்கள் பரம்பரை பரம்பரையாக இந்த வேலையிலிருந்து லாபங்களை ஈட்டி வருகிறார்கள். இந்த நகரில் பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது இந்த தொழில் தான் இவர்கள் மிகவும் கலைநயத்துடன் செய்யப்படும் ஆடைகளில் பூக்கள், இலைகள், என அனைத்துவிதமான அடுக்கு ஓவியங்களையும் புடவையில் தைத்து வைக்கப்படுகிறார்கள். இந்த புடவைகள் அதிகமாக வெளிநாடுகளில் வரவேற்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் இருக்கும் இந்த மேற்குவங்காளம், வங்காளம் அதாவது வங்காள தேசத்திலிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தவர்கள் அதிகமாக வாழும் இந்த இடத்தில் இரு நாட்டின் கலை நயங்களும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரே நாட்டில் உற்பத்தி ஆக இருப்பது இந்த இடத்தில் தான். நெசவு தொழில் / கைத்தறி பொருட்கள் / மேற்கு வங்காளம் / சாந்திபுர்

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.