கர்ப்பிணிக்கு செலுத்தப்பட்ட ஹெச்.ஐ.வி ரத்தம் !preg

Video Description

அரசு மருத்துவமனையில் கர்ப்பிணிக்கு செலுத்தப்பட்ட ஹெ.ஐ.வி ரத்தம், பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிற்கான நிலைக்கு அரசு செய்ய வேண்டிய க

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.