குஜராத்தில் தீவிர மழை..வெள்ளத்தால் மக்கள் அவதி..!

Video Description

குஜராத்தில் தீவிர மழை..வெள்ளத்தால் மக்கள் அவதி..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.