ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೂ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ..!

Video Description

ಸೋಯಾಬೀನ್ ಒಂದು ಬಹುಪಯೋಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ವರ್ಧಕ..! ಮಹಿಳೆಯರ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರಾಮಬಾಣ ಪರಿಹಾರ..! ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕೊರತೆಗೂ ಇದೇ ಮದ್ದು..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.