ಅಂಗವಿಕಲರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Video Description

ಅಂಗವಿಕಲರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.