ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಬಾಟಲ್ ನ ಮರುಬಳಕೆ!

Video Description

ರ್ಗೀಸ್ ಖಾನ್ ನಿಮ್ಮ‌ಮನೆಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.