பச்சை நிற குங்குமத்தை வைத்தால், உங்களை தேடி வரும் அதிர்ஷ்டம்..!

Video Description

பச்சை நிற குங்குமத்தை வைத்தால், உங்களை தேடி வரும் அதிர்ஷ்டம்..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.