ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

Video Description

ನೀವೇ ಮಾಡಿದ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.