எண்ணையை விட நெய்யில் விளக்கு ஏற்றினால் சிறப்பு..என்ன காரணம்?

Video Description

எண்ணையை விட நெய்யில் விளக்கு ஏற்றினால் சிறப்பு..என்ன காரணம்?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.