தி கேட் வே அப் இந்தியா

Video Description

கேட் வே ஆஃப் இந்தியா இந்தியா சுதந்திரம் கிடைப்பதற்கு முன் ஆங்கிலேயர்களால் ஏராளமான கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டன அந்த வகையில் மிகவும் சிறப்புமிக்க ஒரு நுழைவாயில் மும்பை நடுவில் கட்டியிருக்கிறார்கள் அதுதான் கேட்வே ஆப் இந்தியா இது முதலில் மீனவர்கள் மீனைக்கொண்டு வந்து பிரித்து விற்கும் இடமாக இருந்தது இதில் ஆங்கிலேயர்கள் ஒரு நுழைவாயிலாக மாற்றினார்கள். முதன் முதலில் இந்த நுழைவாயிளை கட்டியது ஜார்ஜ் விக்கெட் என்பவர்தான் இதில் தன் மனைவி குயின் மேரியுடன் சேர்ந்து வருவதற்காக இந்த நுழைவாயிலை கட்டினார். குஜராத்தை சேர்ந்த கலையில் வல்லமை படைத்தவர்களை கொண்டு இந்த இடம் கட்டப்பட்டது. இதனால் 31 மார்ச் 1990 ஆம் ஆண்டு அடிகள் நடப்பட்டது, அதைத்தொடர்ந்து இந்த இடம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது 1914-ம் வருடம் ஆகும். இதன் கட்டுமான முடிவடைந்த ஆண்டு 1924 ம் வருடம் ஆகும். கம்பீரமாக காட்சி அளிக்கும் இந்த நுழைவாயிலுக்கு ஏகப்பட்ட வரலாறுகள் உள்ளன இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைப்பதற்கு முன்னும் பின்னும் இந்த நுழைவாயிலை ஒரு முக்கிய இடமாகவே கருதி இருந்தார்கள். ஏதாவது கடற்படையினர் உள்ளே வருவதற்கு இந்த நுழைவாயிலை பயன்படுத்தினார்கள். இறுதியில் சுதந்திரம் தந்து விட்டு இந்த வழியாகவே வெளியே சென்றார்கள். ஆனால் இதுபோன்று ஏராளமான சுவாரசியமான சம்பவங்கள் இந்த இடத்தை சுற்றி நடந்திருக்கிறது 2008ல் நடந்த தீவிரவாத தாக்குதலின் போது இந்த இடமும் தாக்குதலுக்குள்ளானது. நுழைவாயிலை / கேட் வே ஆஃப் இந்தியா / மும்பை / குயின் மேரி / ஜார்ஜ் விக்கெட்

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.