கொசுக்கள் பற்றிய சுவாரஸ்ய தகவல்கள்..!

Video Description

கொசுகளில் அனைத்துக் கொசுக்களும் நம்மை கடிப்பதில்லை. பெண் கொசுக்கள் மட்டுமே மனிதனை கடிக்கின்றன. ஏனெனில் பெண் கொசுக்களுக்கு இனப்பெருக்கம் செய்ய முட்டைகள் உருவாக்கவேண்டும் இந்த முட்டைகள் உருவாக மனித ரத்தத்தில் உள்ள புரதம் தேவைப்படுகிறது அதனால் தான் பெண் கொசுக்கள் மட்டுமே கடிக்கிறது. கொசுக்களில் சுமார் 3500 க்கும் மேற்பட்ட இனங்கள் உள்ளது இவர்கள் சுமார் 175 கொசுக்கள் அமெரிக்காவில் மட்டும் காணப்படுகிறது. கொசு கடிப்பதால் மஞ்சள்காமாலை டெங்கு காய்ச்சல் சிக்கன்குனியா ஜிகா காய்ச்சல் போன்ற நோய்கள் பரவுகிறது. இந்தியாவில் சுமார் 404 க்கு மேற்பட்ட இடங்கள் உள்ளது. கொசுக்களுக்கு பற்கள் கிடையாது. கொசு தன் எடையை விட மூன்று மடங்கு எடையுள்ள ரத்தத்தை குடிக்க கூடிய சக்தி பெற்றது. மக்கள் ஒரே நேரத்தில் 300 முட்டைகளுக்கு மேல் இடக்கூடிய தன்மையுள்ளது. 80 டிகிரிக்கு மேல் வெப்பநிலையை விரும்புகிறது. மக்களின் சராசரி ஆயுட்காலம் 2 மாதங்களுக்கும் குறைவானது ஆண்களுக்கு மிகக் குறுகிய ஆயுள் உள்ளது பொதுவாக 10 நாட்கள் அல்லது அதற்கு குறைவாகவே அவை வாழும் பெண் கொசுக்கள் ஆறு முதல் எட்டு வாரங்கள் வரை உயிருடன் இருக்கும் சிறந்த சூழ்நிலையில் வாழும். கொசுக்களால் சுமார் 40 மைல்கள் வரை பயணிக்க முடியும் ஆம் ஒரு கொசுவின் வேகம் மணிக்கு 1.5 மைல் ஆகும். மக்கள் பொதுவாக 25 அடிக்கு கீழே பறக்கும் இருப்பினும் இமயமலையில் 8000 அடி உயரம் உட்பட்ட சில உயரமான சிகரங்களும் அசாதாரணமாக பறக்கிறது. ஏடிஸ் கொசு மட்டுமே பகல் நேரத்தில் கிடைக்கும் மற்ற கொசுக்கள் பகல் மற்றும் இரவு வேளைகளில் கடிக்கும். ஜுராசிக் காலத்திலிருந்தே கொசுக்கள் உள்ளன இது சுமார் 2010 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழமையானது. கொசுக்கள் மூலம் ஹெச்ஐவி நோய் பரவுவது இல்லை. ஆடைகளை கொசுக்கள் பெரிதும் ஈர்க்கிறது நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் அவை வைப்பதற்காக இயக்கப்படுகின்றன நேரம் வெளிர் நிற ஆடைகளை விட இருந்த ஆடைகளை அதிக வெப்பத்தை தக்க வைத்துக் கொள்கிறது.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.