ಫನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೂತ್ರ..!

Video Description

ಈಗ ತೂಕ‌ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಇಜ್ಸೆಪಿ ಅಡ್ರಿನ್ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವ

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.