ಟೇಸ್ಟಿ ಆಹಾರದ ಗಮ್ಮತ್ತು.!

Video Description

ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚೀಸ್ ನುಗೆಟ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಪೆಸ್ಟೋ ಸಲಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.