பண மழையில் நனையும் வியாபாரிகள்.. அதிர்ஷ்டம் தான் போங்க..!

Video Description

பண மழையில் நனையும் வியாபாரிகள்.. அதிர்ஷ்டம் தான் போங்க..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.