ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡಿಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

Video Description

ನಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಜಿಬ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಜೆ ಸ್ಟಿಂಗರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡಿಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.