ಹಾಲೊ ರಾಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ

Video Description

ಈ ವ್ಯಾಯಾಮದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಒಳ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.