ஆண்மைக்குறைவை தடுக்கும் அத்திப் பழம்!

Video Description

பல நூற்றாண்டிற்கு முன்பிருந்தே ஆண்மைக்குறைவு, விறைப்புத்தன்மையின்மைக்கு அத்திப் பழம் மருந்தாக தரப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறத

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.