ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಗಾಗಿ ಕಣ್ಸೆಳೆಯೋ ದೇಸಿ ಲುಕ್.!

Video Description

ನೀವೇನಾದರು ಆಪೀಸ್ ಗೆ ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ, ಈ ಲುಕ್ಕನ್ನೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.